Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2013

DIỄN ĐÀN Y DƯỢC
Contact : TS.BS: HOÀNG ANH TIẾN
 Phó trưởng khoa Nội Tim Mạch bệnh viện Trường; Phó bí thư Đoàn Trường Đại Học Y Dược Huế
Tel:0903585541
Email: bsanhtien@gmail.com